مشکلات پرورش و کاشت زعفران با نکات ریز و تصویر

آموزش کاشت داشت و برداشت زعفران - مشکلات کاشت زعفران با نکات ریز و تصویر

/
آب و هوا خاک مناسب و آبیاری زعفران مشکلات بیماری ها و آفات تولید زعفران تقلب در زعفران کاشت زعفران در گلدان در آپارتمان کاشت زعفران در باغچه خانه خواص دارویی و درمانی ارزش غذایی زعفران عملکرد اقتصادی بسته بندی صادرات و بازاریابی زعفران مقاله توجیهی کاشت و پرورش زعفران
نحوه کاشت بذر کلم سنگ یا کلم سر یا کلم قمری

کاشت و پرورش کلم سنگ یا کلم سر یا کلم قمری

/
کاشت بذر و پرورش کلم سنگ یا کلم سر یا کلم قمری در باغچه در زمین کشاورزی در گلدان با نکات ریز - علت بزرگ نشدن سر کلم زمان کشت بذر کلم
ذرت دانه ای

کاشت داشت و برداشت ذرت دانه ای

/
گیاهشناسی -کاشت - داشت - برداشت -انواع -خواص -زمان ابیاری - خاک مناسب و افات ذرت دانه ای
پیاز

آموزش حرفه ای کاشت داشت و برداشت پیاز و پیازچه

/
شرایط اب و هوایی-رطوبت-خاک و کود-ابیاری-امائه ساختن زمین-روش کاشت-انواع امراض پیاز و روش کنترل انها-ذخیره و نگهداری پیاز-ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی پیاز
هویج

کاشت داشت و برداشت هویج

/
هویج برای مصرف ، محصول هویج ، در سال اول و یا فصل زراعتی …
پنبه

پنبه (مراحل کاشت،داشت،برداشت)

/
خصوصیات -عوامل مؤثر بر گیاه پنبه -ارقام -تناوب زراعی -کود شیمیایی - -تاریخ کاشت -کاشت -روش کاشت -داشت -کنترل علفهای هرز و موارد استفاده
گندم

کاشت داشت و برداشت گندم

/
مقدمه :  طبق آمار کشاورزی از 760 میلیون هکتار کشت محصولات مختلف در …