مهترین بیماری ها و آفات مرکبات

مهمترین آفات مرکبات و روش های کنترل آن ها

/
 در حال حاضر مهمترین آفات مرکبات در کشور از حشرات، کنه ها و نرمت…

کاشت و پرورش موز

/
مناطق مناسب کاشت و پرورش موز در دنیا و ایران زمان کشت ، اب و هوا مناسب ، هرس ، آبیاری ، برنامه کودی ، روش تکثیر و کاشت موز ، کاشت موز در باغچه خانه و منزل