نوشته‌ها

جعفری
,

کاشت و پرورش سبزی جعفری + خواص

/
نیاز ها -آماده سازی خاک -زمان کاشت -مبارزه با افات -برداشت -خواص -نکات تغذیه ای-وفواید جعفری