نوشته‌ها

دیفن باخیا

نگهداری و تکثیر گل دیفن باخیا سمی

/
کاشت پرورش مراقبت و نگهداری دیفن باخیا - قلمه زدن و تکثیر دیفن باخیا در آپارتمان - آفت ها و علت زرد شدن برگ گیاه دیفن باخیا سمی تعویض گلدان و خاک گل دیفن
گیاه اپارتمانی یوکا

مراقبت نگهداری و تکثیر گل آپارتماني يوكا

/
مراقبت از گياه آپارتماني يوكا .نور .درجه حرارت .آبياري . خاک وتکثير یوکا