نوشته‌ها

پرورش و نگهداری فلفل زینتی

پرورش و نگهداری فلفل زینتی

/
مشخصات: برگ های این گیاه مستطیلی و به رنگ سبز روشن و گل ها…