نوشته‌ها

ما در کنار شما تا برداشت محصول هستیم

برداشت گل محمدی در هر هکتار

/
میزان برداشت گل محمدی در هر هکتار(از سال سه به بعد ) در کاشت دیم و کاشت آبی به چه عواملی بستگی دارد ؟