نوشته‌ها

کاشت سبزی در خانه در باغچه در آپارتمان
,

کاشت و داشت و برداشت سبزیجات و صیفیجات

/
آموزش ساده کاشت بذر و تخم سبزی در گلدان و باغچه . زمان کاشت سبزی ها آبیاری و خاک مناسب سبزیجات . کشت وسیع سبزیجات . کاشت سبزی در آپارتمان در خانه