قیمت گل محمدی ( خشک ) در طول هر سال متغیر می باشد و قیمت آن با توجه به رنگ گل (نباید رنگ ان رو سفیدی و زردی باشد باید اطراف بنفش و قرمز باشد ) پاک بودن و شکسته نبودن گل متغیر است .

با این حال با نزدیک شدن به فصل برداشت جدید ( اوایل اردیبهشت ) خرید و فروش کاهش پیدا می کند پس محصولات خود را سعی کنید تا نهایتا درزمستان به فروش برسانید.

 

توجه داشته باشید که هرچه شما خود بتوانید به بازار مقصد نزدیک شوید می توانید محصول خود را به قیمت مناسب تر بفروشید اما با توجه به خطرات فروش محصولات در بازار شهر های نا آشنا و معامله با افراد غریبه کشاورزان محصولات خود را به واسطه ها می فروشند.


مطالب مرتبط:

فروش نهال گل محمدی

تمام مطالب مربوط به گل محمدی را در اینجا ببینیند .

آموزش تصویری ایجاد گلستان گل محمدی کاشت گل محمدی


 آمار قیمت محصولات گل محمدی در سال ۹۵ تا مهرماه

گل تر از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۱۲۰۰۰۰ ریال ( در زمان برداشت محصول )

گل خشک از ۲۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۴۰۰۰۰ ریال

غنچه خشک ۳۷۰۰۰۰ ریال تا ۴۸۰۰۰۰ ریال