کاشت پرورش و نگهداری و مراقبت از انواع حبوبات

همه چیز در مورد کاشت نخود

/
گیاه نخود نخود با نام علمی cicer arietinum، گیاهی است یکساله که د…
پرورش و کاشت حرفه ای بادام زمینی در گلدان باغچه و مزرعه با جزئیات

پرورش و کاشت حرفه ای بادام زمینی در گلدان باغچه و مزرعه با جزئیات

/
در این مقاله سعی کردیم مطلب کاملی از پرورش تکثیر و کاشت بذر …
باقلا

کاشت داشت و برداشت باقلا

/
کاشت داشت و برداشت .انتخاب زمین .بافت خاک .عمق خاک .مقدارآب موجود .تناوب زراعی .رقم.آماده سازی بستر بذر تعیین نیاز غذایی کودهای قبل از کاشت .تاریخ کاشت. مقدار بذر و آرایش کاشت. عمق کاشت .آبیاری .مبارزه شیمیایی با علفهای هرز .وجین علف های هرز.کود سرک و محلول پاشی .مبارزه با آفات .زمان برداشت حمل و نقل وانبارداری باقلا