تکثیر ، تولید مثل ، پرورش ، مراقبت و نگهداری دیسکس ماهی دیسکاس

پرورش وتکثیر ،مراقبت و نگهداری از ماهی دیسکس با جزئیات و فیلم

/
معرفی ماهی دیسکس : ماهی های دیسکس ( Discus ) بسیار اجتماعی هستند ، به…
نگهداری و زایمان ماهی گوپی قرمز

آموزش کامل پرورش تکثیر و نگهداری ماهی گوپی با نکات ریز

/
ماهی گوپی از نظر شکل بسیار متفاوت هستند و حتی در یک گونه خاص…