فروش نهال انار دانه مشکی – عمده و خرده

درخت انار نسبت به سرما شدیدا حساس بوده و در دمای کمتر از ۱۲- درجه سانتیگراد که بیش از دو روز استمرار یابد قسمت هوائی آن از بین رفته و در شرایط دمائی سردتر حتی ریشه درخت نیز آسیب دیده و از بین خواهد رفت. از اینرو میباید قبل از احداث باغ انار نسبت به […]

فروش نهال انجیر خشک استهبان – عمده و خرده

درخت انجیر تا سیصدسال عمر نموده و تا ارتفاع ۱۵ متر هم رشد ونمو می کند .بعد از سیصد سال نیز با استفاده از پاجوش ها امکان جوان سازی گیاه وجود دارد . میوه انجیر مقوی و نیروبخش بوده و بهترین غذائی است کــه می تواند در بهبود افرادی که بدلیل بیماری طولانی دچار ضعف […]

فروش نهال و ریشه زرشک بی دانه قرمز – خرده و عمده

نهال و ریشه زرشک بی دانه قرمز مقاوم به کم آبی مقاوم به شوری مقاوم به فقر خاک حرفه ای کار کنید با حرفه ای ها کار کنید متخصص های بوستان در کنار شما هستند . زرشک در خاکهای آهکی سبک به خوبی رشد میکند و تا حدودی نسبت به شوری آب و خاک سازگار […]

بستن
مقایسه