• ارسال
  • تغییرات

بذر کرفس با کیفیت بالا – خرده و عمده

امتیاز 4 از 5

قیمت محصول: هزار تومان

معرفی کوتاه

بذر کرفس با کیفیت بالا – خرده و عمده

۲۰۰ دانه بذر کرفس با کیفیت از فروشگاه بوستان

حرفه ای ها از فروشگاه های تخصصی و حرفه ای خرید می کنند .

فروشگاه تخصصی و حرفی ای کشاورزی و باغداری گل و گیاهان زینتی بوستان در خدمت شماست .