• ارسال
  • تغییرات

بذر کلم گل سفید ایتالیایی – ۳۰ دانه درجه یک

حراج
امتیاز 0 از 5

1فروش موفق

قیمت محصول: هزار تومان هزار تومان

معرفی کوتاه

بذر کلم گل سفید ایتالیایی – ۳۰ دانه درجه یک

دوره رشد: ۱۱۰ روزه