• ارسال
  • تغییرات

بذر گوجه چری زرد – خوشه ای گیلاسی

امتیاز 0 از 5

4فروش موفق

قیمت محصول: هزار تومان

معرفی کوتاه

بذر گوجه چری زرد – خوشه ای گیلاسی

10 بذر باکیفیت ایرانی